31/1/17

Wild North Greece

Wild North Greece
 Εικόνες άγριας ζωής που κατέγραψα στα εθνικά πάρκα, καταφύγια και άλλους μικρότερους βιότοπους της Βόρειας Ελλάδας
 Η λήψη όλων των φωτογραφιών άγριας ζωής έγιναν στο φυσικό τους περιβάλλον ,με μία φωτογραφική DSLR με crop 1,6 και έναν φακό ζουμ 70-300 f 4-5,6.

Wild life ,North Greece
Αγριόχοιρος, Αγριογούρουνο ,Wild boar or wild pig, Sus scrofa
Ζαρκάδι ,Capreolus capreolus,European roe deer, Wildlife ,Elatia Forest ,Rodopi
Λαγός , European hare, Lepus europaeus
Σκίουρος


Πετροκούναβο, Martes foina.beech marten, stone marten, white breasted marten
Μυοκάστορας, Coypu or nutria , Myocastor coypus
Ελληνική χελώνα ,Testudo graeca
Νεροχελώνες,Trachemys Scripta elegans

Σκαντζόχοιρος, Hedgehog, Erinaceinae
Οχιά, horned viper, long-nosed viper
Έφιος ,Dolichophis caspius
Λαφιάτης ,Λαφίτης, Elaphe quatuorlineata
Λιμνόφιδο, dice snake, Natrix tessellata
νερόφιδο ,ringed snake ,water snake, natrix natrix
Κονάκι
Τυφλίτης, scheltopusik, European legless lizard, Pseudopus apodus thracius
Πράσινη σαύρα, πρασινογουστέρα ,European Green Lizard ,Lacerta viridis


Σαλαμάνδρα, fire salamander, Salamandra salamandraΓαλάζιος κάβουρας (Portunus pelagicus),blue Crab
Μέδουσες,θαλάσσια ασπόνδυλα (κνιδόζωα),τάξη σκυφόζωα


Κεφαλόπουλα του γλυκού νερου
 Κραυγαετός , Aquila pomarina
 Στικταετός -Aquila changa - Spotted Eagle
Φιδαετός ,Short-toed Eagle ,Circaetus gallicus
Τσίφτης ,black kite ,Milvus migrans
Πετρίτης,Peregrine Falcon,Falco peregrinus

Διπλοσάινο ,Goshawk,Accipiter gentilis  
Γερακίνα, Common Buzzard, Buteo buteo
Καλαμόκιρκος, Eurasian Marsh Harrier, Circus aeruginosus
Λιβαδόκιρκος , Circus pygargus
Βραχοκιρκίνεζο, Common Kestrel, Falco tinnunculus
Κιρκινέζι, Lesser Kestrel, Falco naumanni
Σαίνι, Levant Sparrowhawk, Accipiter brevipes
Ξεφτέρι, Eurasian Sparrowhawk. Accipiter nisus
Κουκουβάγια,Little Owl, Athene noctua
Νανόμπουφος, Άσιος ο ώτος , long-eared owl, Asio otus
Κούκος, Common Cuckoo, Cuculus canorus
Αγριόκουρκος ,urogallus Tetrao
Χαλκοκουρούνα, European Roller, Coracias garrulus
Καρυοθραύστης , Nucifraga caryocatactes caryocatactes
Κίσσα ,Eurasian jay, Garrulus glandarius
Τσαλαπετεινός ,Hoopoe, Upupa epops
Καρακάξα, Black-billed Magpie, Pica pica
Χαβαρόνι ,Rook ,Corvus frugilegus
Κόρακας ,common raven, corvus corax
Κουρούνα,hooded crow,corvus cornix
Μελισσοφάγος ,Merops Apiaster,European Bee-eater
Αλκυόνη , Alcedo atthis, Common Kingfisher
Ψαρόνι ,common starling ,Sturnus vulgaris
Αετομάχος Θηλυκός , Red-backed Shrike,Lanius collurio
Αετομάχος Αρσενικός , Red-backed Shrike,Lanius collurio
Κοκκινοκεφαλάς, Woodchat Shrike, Lanius senator
Σταχτοκεφαλάς, Γαϊδουροκεφαλάς, Lesser Grey Shrike, Lanius minor
κοτσύφι,Turdus merula, common blackbird
Σταυρομύτης, Loxia Curvirostra,
Τρυγόνι ,European Turtle Dove, Streptopelia turtur
Δεκαοχτούρα, Eurasian Collared Dove, Streptopelia decaocto
Φάσσα ,Columpa polumbus
Πέρδικα ,Καμπίσια Πέρδικα,Grey Partridge, Perdix perdix
Κηποτσιροβάκος ,Sylvia borin
Καστανολαίμης, whinchat, Saxicola rubetra
Σπίνος ,Chaffinch, Fringilla coelebs
Καρδερίνα, Carduelis carduelis, European Goldfinch
Τσιφτάς ,corn bunting ,Emberiza calandra ,Miliaria calandra
Καρβουνιάρης θηλυκό , Black Redstart, Phoenicurus ochruros
Καρβουνιάρης Αρσενικό, Black Redstart, Phoenicurus ochruros
Τρυποφράχτης, Eurasian wren, Troglodytes troglodytes
Αμπελουργός .black-headed bunting. Emberiza melanocephala
Σιρλοτσίχλονο , Emperiza cirlus
Κιτρινοσουσουράδα,  Motacilla feldegg
Κιτρινοσουσουράδα, Yellow Wagtail, Motacilla flava
Λευκοσουσουράδα, White Wagtail, Motacilla alba
Σταχτοσουσουράδα ,Grey Wagtail, Motacilla cinerea
Αμμοπετροκλής , Oenanthe isabellina
Σταχτοπετροκλής ,Oenanthe oenanthe
Αηδόνι, Common Nightingale, Luscinia megarhynchos
Ψευταηδόνι ,Cettia cetti
Σταυλοχελίδονο, Barn Swallow, Hirundo rustica
Σταχτομυγαχάφτης , Muscicapa striata

Μαυρολαίμης , African stonechat ,Common stonachat ,Saxicola torquatus
Θαμνοφυλλοσκόπος , Phylloscopous trochilus
Πύρουλαcommon bullfinch , Eurasian bullfinch, Pyrrhula pyrrhula
Κοκκινολαίμης, European Robin, Erithacus rubecula
Καλόγερος ,Parus major
Ελατοπαπαδίτσα, Λευκοσβερκοπαπαδίτσα ,Periparus ater , Parus ater
Βουνοπαπαδίτσα ,Poecile mantanus
Γαλαζοπαπαδίτσα, Eurasian blue tits
Βουνοδενδροβάτης,short-toed treecreeper,Certhia familiaris
Σπιτοσπουργίτης,House Sparrow,Passer domesticus
Χωραφοσπουργίτης ,Passer hispaniolensis

Κατσουλιέρης, Crested Lark, Galerida cristata
Σιταρήθρα, Alauda arvensis
Πελαργός ,Λευκοπελαργός, White Stork, Cciconia ciconia
Μαυροπελαργός ενήλικο άτομο,Black Stork, Ciconia nigra
Μαυροπελαργός ανήλικο άτομο,Black Stork, Ciconia nigra
Χουλιαρομύτα ,Eurasian Spoonbill ,Platalea leucorodia
Χαλκόκοτα ,Glossy Ibis, Plegadis falcinellus
Αργυροτσικνιάς, Great Egret, Egretta alba
Σταχτοτσικνιάς, Grey Heron, Ardea cinerea
Λευκοτσικνιας, Little Egret, Egretta garzetta
Κρυπτοτσικνιάς, Squacco Heron, Ardeola ralloides
Πορφυροτσικνιάς ,Purple Heron, Ardea purpurea
Νυχτοκόρακας Ανήλικο άτομο, Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax
Νυχτοκόρακας Ενήλικο άτομο, Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax
Αργυροπελεκάνος, Dalmatian Pelican,Pelecanus crispus
Ροδοπελεκάνος, Great White Pelican,Pelecanus onocrotalus
Κορμοράνος, Great Cormorant, Phalacrocorax carbo
Λαγγόνα ,Pygmy Cormorant, Phalacrocorax pygmeus
Σκουφοβουτηχτάρι ,Great Crested Grebe, Podiceps cristatus
Μαυροβουτηχτάρι ,Black-necked Grebe, Podiceps nigricollis
Νανοβουτηχτάρι, Little Grebe, Tachybaptus ruficollis
Φοινικόπτερος ο ερυθρός , Greater Flamingo .Phoenicopterus ruber
Πετροτουρλίδα ,Stone-curlew, Burhinus oedicnemus
Τουρλίδα ,Eurasian Curlew ,Numenius arquata
Λιμόζα,Οχθοτούρλι, Black-tailed Godwit, Limosa limosa
Μπεκατσίνι,Common Snipe, Gallinago gallinago
Μαυρότριγκας, Tringa erythropus, Spotted Redshank
Κοκκινοσκέλης,Common Redshank, Tringa tetanus

Πρασινοσκέλης, Common Greenshank, Tringa nebularia
Ποταμότρυγγας, Common Sandpiper, Actitis hypoleucos
Αργυροπούλι, Grey Plover, Pluvialis squatarola
Νανοσκαλίδρα, Little Stint ,Calidris minuta
Δρεπανοσκαλίδρα , curlew sandpiper ,Calidris ferruginea
Θαλασσοσφυριχτής, Kentish Plover,  Charadrius alexandrinus
Ποταμοσφυριχτής, little ringed plover, Charadrius dubius
Στρειδοφάγος ,Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus
Καλαμοκανάς ,Himantopus himantopus, Black-winged Stilt
Αβοκέτα , Recurvirosta avosetta, Pied Avocet
Καλημάνα ,northern lapwing, Vanellus vanellus
Αγκαθοκαλημάνα, Spur-winged Lapwing, Vanellus spinosus
Αγριόκυκνος, Whooper Swan, Cygnus Cygnus
Νανόκυκνος , Bewick's swan, whistling swan, Cygnus Bewickii
Κύκνος, Βουβόκυκνος, Mute Swan, Cygnus olor
Νεροπουλάδα ,Νερόκοτα νεαρό,Common Moorhen, Gallinula ochropus
Νεροπουλάδα ,Νερόκοτα ενήλικο ,Common Moorhen, Gallinula ochropus
Φαλαρίδα ,Common Coot ,Fulica atra
Σαρσέλα ,garganey, Anas querquedula
Πρασινοκέφαλη πάπια, Mallard, Anas platyrynchos

Κιρκίρι, Common Teal, Anas crecca
Σφυριχτάρι ,Eurasian Wigeon, Anas penelope
Βαρβάρα, Common Shelduck, Tadorna tadorna
Καπακλής, Φλυαρόπαπια , Gadwall , Anas strepera
Ψαλίδα , Σουβλόπαπια ,Northern Pintail, Anas strepera
Χουλιαρόπαπια ,Northern Shoveler, Anas clypeata
Κυνηγόπαπια ,Γκισάρι, Common Pochard, Aythya ferina
Φερεντίνι , Ροπαλόπαπια, Red-crested Pochard, Netta rufina
Νανογλάρονο, Little Tern, Sterna albifrons
Γελογλάρονο , Gelochelidon nilotica
Χειμωνογλάρονο ,Sandwich Tern, Sterna sandvicensis
Ποταμογλάρονο, Common Tern, Sterna hirundo

Μαυροκέφαλος Γλάρος,Mediterranean Gull, Larus melanocephalus
Καστανοκέφαλος Γλάρος,Black headed,GullLarus ridibundus
Λεπτόραμφος Γλάρος, Slender-billed gull, Chroicocephalus genei
Ασημόγλαρος της Μεσογείου Larus michahellis
Πεταλούδες, λεπιδόπτερα, Papilionoidea


Λιβελλούλες,Ανισόπτερα, Libellula quadrimaculata
Λιβελλούλες,Ζυγόπτερα, Ischnura elegans

Τζίτζικας
Σκαθάρια


Ακρίδες, Ορθόπτερα ,grasshoppers. Orthoptera

Αράχνες, Spidersκόκκινα δασικά μυρμήγκια
Κουνούπια

εικόνες άγριας ζωής από την Βόρεια Ελλάδα

Περιηγηθείτε στις σελίδες του blog μου επιλέγοντας θέμα από τις ετικέτες στην δεξιά στήλη 

Απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε αναδημοσίευση για εμπορική εκμετάλλευση χωρίς την ΈΓΓΡΑΦΗ ΆΔΕΙΑ μου
                                             mail address:     markoudis.markos@gmail.com 

 Αναδημοσίευση εικόνων επιτρέπετε ΜΌΝΟ σε μικρό μέγεθος 500χ300 και με ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ
  ΑΝΑΓΡΑΦΉ της προέλευσης και όνομα του δημιουργού τους
 http://hellasphotography.blogspot.gr

 "Copyright © – markoudis markos Photography . All rights reserved.

Δεν υπάρχουν σχόλια: